Hrušiški škoromati, feb. 2020
PREVODI

 

ANG

Mojca Filipčič in

Vesna Grlica

DE

Mateja Iskra,

Stanko Novak,

Marjan Križman,

Marija Mauko

ADMINISTRATOR

 

Aleš Miklavec

Danijel Cek in

Marija Štrancar

TEKST

Domači arhiv, v kolikor ni navedeno drugače

FOTO